Gården Salvarp

Gården Salvarp ligger i Tidersrum som ligger 15 km söder om Kisa och 60 km norr om Eksjö. Närmaste större stad är Linköping som ligger 55 km norr om Kisa.

Tidersrum kyrka

Tidersrums socken är väl bevarad gammal skogsbygd, med en av Sveriges äldsta bevarade träkyrkor. De äldsta delarna är från 1200-talet. På kyrkogården vilar en av vårt lands mest kända författare, Olle Hedberg. Andra välkända Tidersrumsbor är ett par av världens starkaste män, bröderna Magnus och Torbjörn Samuelsson. På gården Salvarp finns det många kulturminnesmärken såsom: gravfält, tegelbruk, sågverk, källor och mycket annat.

Vägbeskrivning:
Från Linköpingshållet tar man av mot Eksjö vid Kisa. Cirka 15 km sydväst Kisa svänger man vänster in mot Ydrefors och Tidersrums kyrka. Från Eksjöhållet blir det en högersväng in på ovanstående väg. Efter cirka 1 km passeras kyrkan och fortsätter rakt fram mot Ydrefors cirka 3 km. När Du passerat skylten Färmestorp skall Du efter cirka 200 meter ta av höger vid skylt Salvarp. Fortsätt vägen fram till husen så är Du i Salvarp. Se hitta hit!